Het beleid van de ouderlingen, kerkrentemeesters en diakenen is vastgelegd in het actuele Beleidsplan 2020-2025. De uitwerking van de kerkorderlijke zaken is opgenomen in de Plaatselijke regeling 2020.

U kunt de beide stukken inzien door er op te klikken:

Book your tickets