kerk in nijbroek

Een PKN-gemeente in de IJsselstreek

Pastoraat en kerkenraad

Op 12 juni 2016 is ds T.J.S. van Staalduine in deeltijd als predikant verbonden aan onze gemeente. Als gemeente vinden we het prettig dat de predikant in ons midden werkt en woont en op die manier deel uitmaakt van onze (kerkelijke) leefgemeenschap in Nijbroek. Wanneer u contact wilt hebben met ds van Staalduine dan vindt u de benodigde gegevens op de contactpagina.


Hebt u vragen aan de kerkenraad in het algemeen, mail ze dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Vrijwel maandelijks verschijnt het kerkblad van de gemeente. Het kerkblad opent met een meditatief gedeelte en bevat daarnaast verschillende soorten informatie over en voor de gemeente. Het kerkblad verschijnt op papier en digitaal, u kunt het ook tegen kostprijs per post ontvangen. Wanneer u een abonnement wilt kunt u dit melden bij Geesje Bomhof (t: 0571-840003) of per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vanwege het emeritaat van ds J.R. Lammers per april 2016 heeft de kerkenraad medio 2015 een beroepingscommissie ingesteld met als opdracht een predikant te vinden voor onze gemeente in een deeltijdfunctie van 50%. Op 14 maart 2016 heeft de kerkenraad op een gemeenteavond ds. T. J. S. van Staalduine voorgesteld als mogelijk te beroepen predikant. Diezefde avond hebben de aanwezige gemeenteleden de kerkenraad geadviseerd een beroep uit te brengen. Intussen heeft ds. van Staalduine dit beroep aangenomen. Hij zal op 12 juni 2016 worden bevestigd als nieuwe predikant van Nijbroek.

 

Op deze pagina vindt u de profielschets op basis waarvan het beroepingswerk is ingezet. Onder de sub-menu's is infromatie opgenomen over de kerkelijke gemeente van Nijbroek en de burgerlijke gemeente Voorst. Daarnaast is in een aantal PDF's aanvullende informatie opgenomen.

 

 

Profielschets van de nieuwe predikant voor de Protestantse gemeente te Nijbroek

 

Algemeen

De kerk van Nijbroek staat midden in het dorp. De Protestantse gemeente van Nijbroek is op zoek naar een predikant die tussen de mensen staat en zichtbaar is voor de gehele dorpsgemeenschap. Daarnaast is de predikant iemand die inspiratie en leiding geeft aan de geloofsgemeenschap en de gemeenteleden stimuleert in hun activiteiten. De gemeente van Nijbroek vindt haar voeding rondom de eredienst. Vanuit deze uitgangspunten is deze profielschets opgebouwd en nader uitgewerkt. Wij zijn er ons van bewust dat de gemeente verandert, daarom zijn wij op zoek naar iemand die met ons meedenkt hoe we in de toekomst in Nijbroek een gemeente van Christus kunnen zijn, eventueel in samenwerking met de buurtgemeentes.

 

Vaardigheden

Bruggenbouwer: De gemeente in Nijbroek is gering van omvang en daarom is het belangrijk dat er eenheid in de gemeenschap heerst. Er is een verschil in de geloofsbeleving met een grote groep die een losse band met de kerk heeft. Wij verwachten van de predikant dat hij een mensen mens is die de  gemeente met elkaar verbindt en recht doet aan de verschillende geloofsbelevingen. De predikant is actief in het meezoeken naar manieren om mensen te (blijven) inspireren en medeverantwoordelijk te maken voor een levensvatbare gemeente die bouwt aan haar toekomst.

Samenbinden en inspireren vinden we belangrijke kenmerken. Onze gemeente verandert; de wekelijkse kerkdienst is niet meer voor iedereen de vanzelfsprekende plek om elkaar te ontmoeten. We zoeken een predikant die oog heeft voor deze veranderingen en die zich uitgedaagd voelt om samen met ons in deze tijd en cultuur kerk te kunnen zijn en ons inspireert met de bedoeling om gezamenlijk het geloof te beleven in de dorpsgemeenschap van Nijbroek.

Samenwerken leidt tot samenbinden. Wij zijn gewend dat de predikant goed kan samenwerken binnen de gemeente, zoals wij als gemeente met elkaar samenwerken. Ook naar buiten toe met buurtgemeentes en op het gebied van de oecumene vragen wij dit van de predikant.

Leidinggeven: hiermee bedoelen we vooral leidinggeven in het geloof; de predikant is de “herder” en “leraar” van de gemeente.

 

Typering

De predikant heeft een levend persoonlijk geloof die Jezus Christus ziet als verlosser en zaligmaker en hiervan geleid door de Heilige Geest persoonlijk kan getuigen. Verder verwachten wij dat de predikant volop in de wereld staat, in zijn belevingswereld tussen de mensen staat en gehoor vindt bij alle leeftijdscategorieën. De predikant is een “pastor” die makkelijk te benaderen is en iedereen respecteert, maar tegelijkertijd leiding geeft van uit zijn geloofsovertuiging. Daarnaast is de predikant een Schriftgeleerde die zijn kennis over de Bijbel uitdraagt.

 

Eredienst

De inslag van de eredienst is “confessioneel-evangelisch”. Hiermee bedoelen we dat tijdens de eredienst het woord uit de Bijbel centraal staat en dat deze op toegankelijke wijze wordt toegelicht, waarbij we persoonlijk bemoedigd worden en tegelijkertijd ons verdiepen in de Bijbel om steeds weer na te gaan waarom deze boodschap ook nu zo belangrijk voor ons is. Het “nu” wordt door veel gemeenteleden belangrijk gevonden; de verkondiging is toegespitst op het dagelijkse leven. De dienst is traditioneel van opzet waarbij liederen worden gezongen uit het Liedboek van de kerken (1973), maar ook uit evangelische bundels, opwekking, en dergelijke. Verder is respect voor andere geloofsvormen belangrijk. Er is aandacht voor de liturgie, maar liturgische symbolen vinden we minder belangrijk. De predikant ondersteunt de bijzondere diensten zoals jeugddiensten, gezinsdiensten en de kerstviering van harte. Wij weten dat het traditioneel bezoeken van de eredienst onder druk staat. Met de nieuwe predikant willen we onderzoeken hoe we als gemeente in de toekomst elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen voeden met het geloof.

 

Pastoraat

Het pastoraat is een speerpunt, waarbij de predikant als herder van de hele gemeente fungeert. Het bezoekwerk is daarom een belangrijke verbindende taak waarin de predikant een ondersteunende rol kan spelen. We leven in een tijd waarin mensen erg druk zijn en er weinig tijd is voor persoonlijk contact. De kerkelijke gemeente kan het verschil maken door een ontmoetingsplek te bieden waar mensen persoonlijke betrokkenheid kunnen tonen. 
Het is belangrijk dat er regelmatig contact is met de mensen die actief betrokken zijn bij de gemeente, maar ook dat de leden die niet meer in de kerk komen (de randleden) gezien worden en bij de gemeente betrokken worden. Het zou daarom gewaardeerd worden als de predikant zichtbaar en aanspreekbaar is, bijvoorbeeld tijdens enkele activiteiten in het dorp. Verder vragen we van de predikant dat hij actief is in het aanspreken van jongeren en de middengroep (30 – 50 jaar) om ze zo mogelijk te motiveren. We zien er naar uit om samen met de predikant een visie te vormen hoe we samen invulling kunnen geven aan het pastoraat, gezien de ontwikkelingen in de gemeente.

 

Vorming en toerusting

We verwachten dat de predikant de gemeenteleden verbindt. Hij stimuleert de samenkomst van de gemeente in de dienst en daarbuiten, met de mogelijkheid het aanbod aan vorming en toerusting uit te breiden en of aan te passen. We willen samen met de predikant nadenken hoe we het beste kunnen aansluiten bij de behoeften van de gemeenteleden om zo ook in de toekomst gemeente in Nijbroek te kunnen zijn.