Elke zondagochtend is er een kerkdienst om 9.30 uur

Uitzendingen en opnames

Alle kerkdiensten worden live uitgezonden en zijn terug te vinden op YouTube door te zoeken op ‘Kerk Nijbroek’. De komende kerkdiensten staan op de Welkom-pagina.

Wat is er voor de kinderen:

  • Er is kinderopppas voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar in Dorpshuis de Arend (adres: Dorpsplein 2)
  • Iedere zondag, behalve met Avondmaalsdiensten, is er kindernevendienst tijdens een gedeelte van de dienst voor kinderen uit groep 1 t/m groep 8. Kinderen gaan voor de schriftlezingen naar de consistorie en komen voor het einde van de dienst weer terug

Ontmoeten

Na afloop van de dienst op de eerste zondag van de maand is iedereen uitgenodigd om koffie/thee te komen drinken in Dorpshuis De Arend. Daarnaast is er na vrijwel elke bijzondere dienst ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Collectes

Er zijn meestal drie collectes in de dienst: 1) diaconie, 2) kerkrentmeesters, 3) aan de uitgang voor een speciaal doel. De kerk heeft collectemunten beschikbaar van € 0,75 en € 1,25. Deze kunnen besteld worden op de eerste zondag van de maand voorafgaande aan de dienst onder de toren en na de dienst tijdens het koffiedrinken worden meegenomen.

In de loop van het jaar zijn er een aantal bijzondere diensten

  • er is 6 keer per jaar een ontmoetingsdienst die worden voorbereid door een aparte commissie
  • doopdiensten zijn er op verzoek van gemeenteleden. Neem hiervoor contact op met een ouderling of met de predikant
  • vier keer per jaar wordt het avondmaal gevierd in een ochtendienst. In Nijbroek zijn zowel doop- als belijdende leden welkom aan het avondmaal
  • aan het begin van het winterseizoen is er een startdienst die verschillend wordt ingevuld, soms in de buitenlucht, afhankelijk van het weer
  • het jaar wordt uitgedragen op 31 december ‘s avonds en gestart op 1 janauri met een kerkdienst
  • op de 2e woensdag in maart is het biddag en op de eerste woensdag in november is het dankdag. Beide dagen is er ‘s avonds om 19.30 u een kerkdienst
  • sommige diensten worden voorbereid met de Oecumenische werkgroep Terwolde-De Vecht-Beemte Broekland-Nijbroek.

Nijbroek heeft een 50% predikantsplaats waardoor er regematig gastpredikanten voorgaan in de diensten.

Klokluiden

Een kwartier voor aanvang van een ochtenddienst worden de klokken geluid door de koster.

Book your tickets