Het Knipscheer orgel

In 1859 werd door de kerkvoogden en notabelen van de Hervormde Gemeente te Nijbroek het laten bouwen van een Orgel overwogen. Nadat gesprekken met Naber uit Deventer niet tot resultaat leidden, werd begin 1860 opdracht gegeven aan H.Knipscheer uit Amsterdam een orgel te bouwen.

Lange tijd werd er gediscussieerd of er al dan niet een Bourdon 16′ zou worden geplaatst. Uiteindelijk is dit niet gebeurd. In 1861 werd het volledig mechanische orgel opgeleverd en bevatte de volgende dispositie: Hoofdwerk: Prestant 8′ Roerfluit 8′ Octaaf 4′ Octaaf 2′ Mixtuur III/IV, gedeeld in bas en discant Dulciaan 8′ , bascant Trompet 8′ , discant Bovenwerk: Viola 8′ , discant Holpijp 8′ Openfluit 4′ Prestant 4′ Gemshoorn 2′ De manualen lopen van c tot F ’ ’ ’. Het bovenwerk kan worden gekoppeld met het hoofdwerk. Het pedaal, c tot f hangt aan het hoofdwerk. In 1918 werd nogmaals een voorstel gedaan een 16′ register te plaatsen, maar ook toen is het er niet van gekomen.

De dispositie van het orgel is door de jaren niet meer gewijzigd. Het pijpwerk van de Trompet en Dulciaan is ooit om onbekende reden vervangen door fabriekspijpwerk. Het overige pijpwerk is origineel Knipscheer. Het orgel is daarmee een voorbeeld van de traditionalistische West – Nederlandse orgelbouwkunst van de negentiende eeuw. De kas is geplaatst op het orgelbalkon in de koorboog. De frontindeling is 5 – delig, 3 torens en 2 gedeelde velden. De pijpen in de torens behoren tot de Prestant 8′, de pijpen in de gedeelde velden spreken niet.

Op de middentoren staat een Davidsbeeld en op de zijtorens staan Bazuin – engelen. De kas is verder voorzien van voor Knipscheer karakteristieke vleugelstukken. De windlade staat achter het orgel en bestaat uit een dubbelvoudige magazijnbalg. Momenteel zorgt een windmachine voor de toevoer, maar de trapinstallatie met schepbalgen is nog aanwezig. In de kas bevinden zich de eikenhouten windladen voor het hoofd – en bovenwerk. Het orgel is erkend als een rijksmonument. Eind jaren zeventig is getracht de restauratie in gang te zetten. Het heeft echter tot december 1994 geduurd alvorens deze plannen tot uitvoer konden worden gebracht.

Book your tickets